top of page

20 € / לאדם

תיירות במרסיי

              אין זמן לשבת

אנחנו דואגים לכל

חלות

נרות שבת

מיץ ענבים

מדריך שבת

הכרחי לתפילה

מחיר משפחתי על פי בקשה

6 סלטים

...צלחת על פי בחירתך

 מזרחי, סיני

קינוח

הכרחי עבור הקיף

CHABA'BOX התאם אישית את 

אלכוהול

חלל

                            קיף

יין

boutargue

טאפאס

                                        בקר בדף השבת שלנו במרסיי כדי למצוא את כל המידע הדרוש לך כדי לבלות שבת טובה  

bottom of page