top of page

הכרחי לתפילה

חלות

נרות שבת

מיץ ענבים

מדריך שבת

הכרחי עבור הקיף

6 סלטים

...צלחת על פי בחירתך

 מזרחי, סיני

קינוח

20 € / לאדם

CHABA'BOX התאם אישית את 

אלכוהול

חלל

                            קיף

יין

boutargue

טאפאס

                                        בקר בדף השבת שלנו במרסיי כדי למצוא את כל המידע הדרוש לך כדי לבלות שבת טובה  

bottom of page